It has become clear to the examiners in recent years that candidates are finding it increasingly difficult to distinguish between Art and Life. Everyone claims to understand the difference, but perceptions vary greatly. For some, Life is rich and creamy, made according to an old peasant recipe from nothing but natural products, while Art is a pallid commercial confection, consisting mainly of artificial colourings and flavourings. For others, Art is the truer thing, full, bustling and emotionally satisfying, while Life is worse than the poorest novel: devoid of narrative, peopled by bores and rogues, short on wit, long on unpleasant incidents, and leading to a painfully predictable denouement. Adherents of the latter view tend to cite Logan Pearsall Smith: <<People say that life is the thing, but i prefer reading>>.

Julian BARNES in Flaubert’s Parrot

În ultimii ani, examinatorii și-au dat seama că mulți candidați au mari dificultăți în a distinge între Artă și Viață. Toată lumea pretinde că înțelege diferența, dar felul cum sunt percepute cele două variază mult. Pentru unii, viața e bogată și spumoasă, constând, după o veche rețetă țărănească, numai din produse naturale, în timp ce Arta nu este decât o palidă confecție comercială, alcătuită mai ales din esențe și coloranți artificiali. Pentru alții, lucrul cel mai autentic este Arta, care e plină, fremătândă, satisfăcătoare din punct de vedere emotiv, în timp ce Viața este mai rea și decât cel mai nătâng roman: lipsită de intrigă, populată de nemernici sau de oameni plictisitori, săracă în spirit, bogată în incidente neplăcute și conducând la un deznodământ dureros de previzibil. Celor ce subscriu la al doilea punct de vedere le place să-l citeze pe Logan Pearsall Smith: <<Lumea zice că viața e chestia grozavă, dar eu prefer cititul>>.

Julian BARNES în Papagalul lui Flaubert


Cumpărați cartea de pe site-ul editurii Nemira (click pe imagine)